Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTestingpage2

​DEPARTMENT
​SERVICES
​FILES
​Tourism Devleopment
 ​
Travel Agent License​ Proses Pengeluaran Lesen Baru Ejen Pelancongan
Proses Pengeluaran Membaharui Lesen Ejen Pelancongan
Senarai Semak & Borang Permohonan Untuk Menbaharui Lesen Ejen Pelancongan
​Registration of Tourist Accommodation Premises
Senarai Semak & Borang Pendaftaran Premis Penginapan Pelancong
Senarai Semak & Borang Permohonan Untuk Membuka Cawangan
​Licensing Tourist Guide
​Senarai Semak Borang Lesen Pemandu Pelancong
​Forestry

​ ​ ​ ​ ​
​Permohonan Pengeluaran dan Pembaharuan Lesen Pengambilan Hasil Hutan (Form1)
​Lampiran 1A_Borang Form 1
Lampiran 1Bi_Proses Permohonan Pengeluaran & Pembaharuan Lesen Form 1
Lampiran 1Bii_Proses Permohonan Pengeluaran & Pembaharuan Lesen Form 1
​Permohonan Pengeluaran dan Pembaharuan Lesen Pengambilan Hasil Hutan (Form 3)
​Lampiran 2A_Borang Form 3
Lampiran 2Bi_Proses Permohonan Pengeluaran & Pembaharuan Lesen Form 3
Lampiran 2Bii_Proses Permohonan Pengeluaran & Pembaharuan Lesen Form 3
​Permohonan Pengukuran dan Tanda Sempadan
Lampiran 3A_Borang Permohonan Pengukuran dan Tanda Sempadan.docx
Lampiran 3A_borang Permohanan Pengukuran dan Tanda Sempadan
Lampiran 3Bi_Proses Permohonan Pengukuran & Tanda Sempadan
Lampiran 3Bii_Proses Permohonan Pengukuran & Tanda Sempadan
​Permohonan Konsesi Baru
Lampiran 4A_Borang Permohonan Konsesi Baru
Lampiran 4Bi_Proses Permohonan Kawasan Konsesi Hutan Baru
Lampiran 4Bii_Proses Permohonan Kawasan Konsesi Hutan Baru
​Borang Menanda Cop Pokok Balik
LAMPIRAN 5A_BORANG MENANDA COP POKOK BALAK
LAMPIRAN 5Bi_PROSES PENGECOPAN POKOK
LAMPIRAN 5Bii_PROSES PENGECOPAN POKOK
​Permohonan Mencop Jelas Menanda Kayu Bakau
LAMPIRAN 6A_BORANG PERMOHONAN MENCOP JELAS MENANDA KAYU BAKAU
LAMPIRAN 6Bi_PROSES KERJA PERMOHONAN MENCOP JELAS MENANDA KAYU BAKAU
LAMPIRAN 6Bii_PROSES KERJA PERMOHONAN MENCOP JELAS MENANDA KAYU BAKAU
​Permohonan Lesen Form 6
​LAMPIRAN 7A_BORANG PERMOHONAN LESEN FORM 6
LAMPIRAN 7B_PROSES KERJA PERMOHONAN MEMPERBAHARUI LESEIN FORM 6
​Permohonan Mengambil Hasil Hutan Persendirian (Form 2)
​LAMPIRAN 8A_BORANG FORM 2
LAMPIRAN 8B_PROSES KERJA PERMOHONAN FORM 2
​Request Form For The Issunce of a Use Permit (Form 7)
​LAMPIRAN 9A_BORANG PERMOHONAN FORM 7
LAMPIRAN 9B_PROSES KERJA PERMOHONAN FORM 7
​Permohonan Untuk Permit Impot Produk Perkayuan
LAMPIRAN 10A_BORANG PERMOHONAN PERMIT IMPOT PRODUK PERKAYUAN
LAMPIRAN 10B_PROSES KERJA PERMOHONAN PERMIT IMPOT PRODUK PERKAYUAN
​Proses Kerja Permohonan Permit Export Produk Perkayuan
LAMPIRAN 11_PROSES KERJA PERMOHONAN PERMIT EXPORT PRODUK PERKAYUAN
​Permohonan Seblesen Pekerja-Pekerja Hutan (Form 4)
​LAMPIRAN 12A_BORANG PERMOHONAN FORM 4
LAMPIRAN 12Bi_PROSES KERJA PERMOHONAN FORM 4
LAMPIRAN 12Bii_PROSES KERJA PERMOHONAN SUB LISEN FORM 4
​Borang Pas Memindah Keluaran Hutan Yand Diambil Di Bawah Lesen
​LAMPIRAN 13A_BORANG PAS MEMINDAH KELUARAN HUTAN BORANG 5(B)
LAMPIRAN 13B_BORANG PAS MEMINDAH KELUARAN HUTAN BORANG 5(B)
​Proses Kerja Pembayaran Sewa Tapak
LAMPIRAN 14B_PROSES KERJA PEMBAYARAN SEWA TAPAK
​Proses Kerja Permohonan Pengesahan Jenis Kayu
LAMPIRAN 15B_PROSES KERJA PERMOHONAN PENGESAHAN JENIS KAYU
​Borang Pendaftaran Syarikat
LAMPIRAN 16A_BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT
LAMPIRAN 16Bi_PROSES KERJA PERMOHONAN PENDAFTARAN SAYRIKAT
LAMPIRAN 16Bii_PROSES KERJA PERMOHONAN PENDAFTARAN SAYRIKAT
​Borang Pembelian Anak Poko
​LAMPIRAN 17A_BORANG PEMBELIAN ANAK POKOK
LAMPIRAN 17Bi_PROSES KERJA PERMOHONAN PEMBELIAN ANAK POKOK.doc
LAMPIRAN 17Bi_PROSES KERJA PERMOHONAN PEMBELIAN ANAK POKOK
LAMPIRAN 17Bii_PROSES KERJA PERMOHONAN PEMBELIAN ANAK POKOK
​Proses Kerja Permohonan Aktibiti Menanam Pokok
​LAMPIRAN 18Bi_PROSES KERJA PERMOHONAN AKTIBITI MENANAM POKOK
LAMPIRAN 18Bii_PROSES KERJA PERMOHONAN AKTIBITI MENANAM POKOK
​Proses Kerja Permohonan Menggunakan Taman Rekreasi Hutan
LAMPIRAN 19Bi_PROSES KERJA PERMOHONAN MENGGUNAKAN TAMAN REKREASI HUTAN
​Borang Permohonan Permit Masuk Taman Negara Ulu Temburong
​LAMPIRAN 20A_BORANG PERMOHONAN PERMIT MASUK TAMAN NEGARA ULU TEMBURONG
LAMPIRAN 20Bii_PROSES KERJA PERMOHONAN MEMBAHARUI PERMIT MASUK TAMAN NEGARA ULU TEMBURONG
​Proses Kerja Permohonan Membaharui Pass Guide Ke Taman Negara
​LAMPIRAN 21Bi_PROSES KERJA PERMOHONAN MEMBAHARUI PASS GUIDE KE TAMAN NEGARA ULU TEMBURONG
LAMPIRAN 21Bii_PROSES KERJA PERMOHONAN MEMBAHARUI PASS GUIDE KE TAMAN NEGARA ULU TEMBURONG
​Proses Kerja Pembayaran Sewa Bulanan Penswastaan Komplek
LAMPIRAN 22Bi_PROSES KERJA PEMBAYARAN SEWA BULANAN PENSWASTAAN KOMPLEKS TNUT
LAMPIRAN 22Bii_PROSES KERJA PEMBAYARAN SEWA BULANAN PENSWASTAAN KOMPLEKS TNUT
​Proses Kerja Membaharui Penyambungan Penyewaan Pondok
LAMPIRAN 23Bi_PROSES KERJA MEMBAHARUI PENYAMBUNGAN PENYEWAAN PONDOK JUALAN TRH BUKIT SHAHBANDAR
LAMPIRAN 23Bii_PROSES KERJA MEMBAHARUI PENYAMBUNGAN PENYEWAAN PONDOK JUALAN TRH BUKIT SHAHBANDAR
​Proses Kerja Pembayaran Sewa Bulanan Pondok Jualan
LAMPIRAN 24Bi_PROSES KERJA PEMBAYARAN SEWA BULANAN PONDOK JUALAN TRH BUKIT SHAHBANDAR
LAMPIRAN 24Bii_PROSES KERJA PEMBAYARAN SEWA BULANAN PONDOK JUALAN TRH BUKIT SHAHBANDAR
​Proses Permohonan Menggunakan Perkhidmatan Unti Herbarium Negara
LAMPIRAN 25Bi_PROSES KERJA PERMOHONAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN UNIT HERBARIUM NEGARA
LAMPIRAN 25Bii_PROSES KERJA PERMOHONAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN UNIT HERBARIUM NEGARA
​Export Permit Verification Form (Inspection)
​LAMPIRAN 26Ai_Export Permit Verification Form (Inspection)
LAMPIRAN 26Aii_Permit questionnaire
LAMPIRAN 26B_Workflow for Export Permit of Biological Resources
​Senarai Perkhidmatan Jabatan Perhutanan Diberikan Kepada Orang Ramai Secara Online atau Manual
Senarai Perkhidmatan Jabatan Perhutanan Diberikan Kepada Orang Ramai Secara Online atau Manual 9 May 2020
Senarai Perkhidmatan Jabatan Perhutanan Diberikan Kepada Orang Ramai Secara Online atau Manual 11 May 2020