Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBiosecurity and Market Access

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi KSSUP updated 17 Okt 2023_page_17.jpeg

FUNGSI DAN PERANAN
  • BIOSECURITY
• Memastikan Kesihatan Haiwan Akuatik di sepanjang rantaian bekalan dan Keselamatan Industri Pertanian dan Perikanan di Negara ini
• Menilai melaksana dan mengemaskini perlaksanaan program kawalan rasmi kesihatan tanaman melalui program survelan dan pemantauan penyakit tanaman dan ternakan
• Menyediakan cadangan notifikasi dan laporan di peringkat dalaman kebangsaan dan antarabangsa (IPPC/OIE/NACA dll berkaitan kesihatan tanaman dan ternakan
• Menyelaras perkhidmatan analisis makmal bagi aspek kesihatan tanaman dan ternakan
• Menyelaras perundingan atau komunikasi dengan agensi berkuasa (Competent Authority) dari negara pengimport

  • MARKET ACCESS & FACILITATION
• Memenuhi keperluan negara pengimport untuk tujuan pengeksportan hasil pertanian dari aspek kawalan kesihatan
• Menyelaras perundingan atau komunikasi mengenai pengimportan dengan agensi yang berkaitan
• Bekerja rapat dengan pihak BDFA bagi memastikan kesinambungan keselamatan dan kawalan dalam seluruh rantaian makan daripada farm to fork
• Bekerja rapat dengan pihak autoriti makanan luar negara bagi memastikan bahawa makanan dan hasil pertanian negara ini dapat mengakses pasaran antarabangsa
• Meningkatkan Akses dan Fasilitasi Pasaran ke atas Produk Pertanian dan Perikanan

  • ENFORCEMENT & BORDER CONTROL
• Menilai menyelaras dan mengawal aktiviti aktiviti pengimportan bagi mengimbangi kemasukan komoditi pertanian dengan hasil keluaran tempatan
• Merancang dan menyelaraskan prosedur pengeluaran sijil eksport tanaman dan ternakan

  • POLICY STANDARDS & ACCREDITATION
• Merancang menyediakan menilai dan mengemaskini polisi dasar bio sekuriti yang berkaitan dengan Pengurusan dan kawalan kesihatan tanaman dan ternakan termasuk haiwan akuatik
• Membangun dan melaksana standard, SOP, peraturan dan dasar bio sekuriti bagi tanaman dan ternakan di peringkat domestik dan antarabangsa
•​ Merancang menyediakan menilai dan mengemaskini polisi dasar bio sekuriti yang berkaitan dengan Pengurusan dan kawalan kesihatan tanaman dan ternakan termasuk haiwan akuatik
• Membangun dan melaksana standard, SOP, peraturan dan dasar bio sekuriti bagi tanaman dan ternakan di peringkat domestik dan antarabangsa