Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLegal and Compliance

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi KSSUP updated 17 Okt 2023_page_17.jpeg 

​FUNGSI DAN PERANAN

• Memberikan khidmat nasihat perundangan mengenai perkara perkara yang merangkumi pelbagai aspek undang undang tertakluk kepada keperluan yang
berbangkit dalam mana mana perkara yang dirujuk dari masa ke semasa

• Berperanan bagi memberi input serta saranan kriteria pematuhan peruntukan undang undang dilaksanakan serta dikendalikan oleh pihak pihak Kementerian yang berkepentingan selaras dengan bidangkuasa masing masing dalam undang undang

• Bertindak sebagai pemudahcara dalam sebarang pengendalian urusan perundangan KSSUP dengan pihak Pejabat Peguam Negara, serta agensi agensi yang berkepentingan sama ada pihak Kerajaan mahupun swasta