Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksManagement and Finance

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi KSSUP updated 17 Okt 2023_page_17.jpeg

FUNGSI DAN PERANAN

​UNIT PENTADBIRAN PENTADBIRAN DAN PERHUBUNGAN AWAM​
​• Pelaksanaan EDMS bagi Kementerian Jabatan Jabatan
• Arkib digital dan penghapusan fail fail lama
• Pengurusan pengawalan dan pemeliharaan aset Kementerian
• Pengurusan pengawalan dan pemeliharaan bangunan Kementerian​
• Aktiviti perkhidmatan pelanggan dan hal ehwal aktiviti Kementerian
• Mengukuhkan media sosial Laman Web dan IG
UNIT KEWANGAN 
​Peruntukan
• Menyediakan peruntukan memantau perbelanjaan Kementerian

Pembayaran/Kutipan Hasil
• Pengurusan/ pemantauan kutipan hasil dan penyelesaian tunggakan

Lembaga Tawaran Kecil (LTK)/ Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH)
• Pengurusan pembelian melalui Jawatankuasa Sebut Harga dan Lembaga Tawaran Kecil.

Pengurusan Stor dan Inventori
UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
​PERKEMBANGAN SUMBER MANUSIA ( HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT HRD)
• Peningkatan prestasi organisasi kompetensi pegawai dan kakitangan melalui pengurusan dan penyediaan program program latihan pemantauan KPI dan pengurusan sistem prestasi

PERANCANGAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE PLANNING HRM)​
• Melaksanakan Rancangan Penggantian dan menyelaras sokongan kenaikan pangkat bagi jawatan jawatan utama
• Menyelaras pengisian jawatan jawatan kosong
• Meneliti/ mengemaskini struktur organisasi Kementerian dan Jabatan
Jabatan serta penyediaan skim skim perkhidmatan

HAL EHWAL PERSONEL
• Pengurusan pegawai dan kakitangan
• Pengurusan dan pengendalian Sistem Sumber Manusia (SSM)Updated as of 20th January 2024